پریمیر لیگ انگلیس
۵ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰ پایان بورنموث ۲ - ۲ نیوکاسل ۰ - ۲
۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ۱۹:۴۵ پایان آرسنال ۰ - ۳ منچستر سیتی ۰ - ۳
۵ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰ پایان برایتون و هاو آلبیون ۴ - ۱ سوانسی سیتی ۱ - ۰
۵ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰ پایان برنلی ۱ - ۱ سات همپتون ۰ - ۰
۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰ پایان کریستال پالاس ۰ - ۱ تاتنهام ۰ - ۰
۵ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۳۰ پایان لستر سیتی ۱ - ۱ استوک سیتی انگلیس ۰ - ۱
۵ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰ پایان لیورپول ۴ - ۱ وست هام ۱ - ۰
۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴:۰۵ پایان منچستر یونایتد ۲ - ۱ چلسی ۱ - ۱
۵ اسفند ۱۳۹۶ ۱۷:۳۰ پایان واتفورد ۱ - ۰ اورتون ۰ - ۰
۵ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰ پایان وست برومویچ ۱ - ۲ هادرزفیلد ۰ - ۰
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ منچستر سیتی ۲۷ ۲۳ ۳ ۱ ۷۹ ۲۰ ۷۲
۲ منچستر یونایتد ۲۸ ۱۸ ۵ ۵ ۵۳ ۲۰ ۵۹
۳ لیورپول ۲۸ ۱۶ ۹ ۳ ۶۵ ۳۲ ۵۷
۴ تاتنهام ۲۸ ۱۶ ۷ ۵ ۵۳ ۲۴ ۵۵
۵ چلسی ۲۸ ۱۶ ۵ ۷ ۵۰ ۲۵ ۵۳
۶ آرسنال ۲۷ ۱۳ ۶ ۸ ۵۱ ۳۶ ۴۵
۷ برنلی ۲۸ ۹ ۱۰ ۹ ۲۲ ۲۵ ۳۷
۸ لستر سیتی ۲۸ ۹ ۹ ۱۰ ۴۰ ۴۱ ۳۶
۹ اورتون ۲۸ ۹ ۷ ۱۲ ۳۲ ۴۷ ۳۴
۱۰ واتفورد ۲۸ ۹ ۶ ۱۳ ۳۸ ۴۷ ۳۳
۱۱ بورنموث ۲۸ ۸ ۸ ۱۲ ۳۳ ۴۳ ۳۲
۱۲ برایتون و هاو آلبیون ۲۸ ۷ ۱۰ ۱۱ ۲۶ ۳۷ ۳۱
۱۳ وست هام ۲۸ ۷ ۹ ۱۲ ۳۵ ۵۰ ۳۰
۱۴ هادرزفیلد ۲۸ ۸ ۶ ۱۴ ۲۵ ۴۸ ۳۰
۱۵ نیوکاسل ۲۸ ۷ ۸ ۱۳ ۲۷ ۳۸ ۲۹
۱۶ سات همپتون ۲۸ ۵ ۱۲ ۱۱ ۲۹ ۴۱ ۲۷
۱۷ کریستال پالاس ۲۸ ۶ ۹ ۱۳ ۲۵ ۴۳ ۲۷
۱۸ سوانسی سیتی ۲۸ ۷ ۶ ۱۵ ۲۱ ۴۱ ۲۷
۱۹ استوک سیتی انگلیس ۲۸ ۶ ۸ ۱۴ ۲۸ ۵۴ ۲۶
۲۰ وست برومویچ ۲۸ ۳ ۱۱ ۱۴ ۲۲ ۴۲ ۲۰